ברוכים הבאים לתוכניות הצוערים לשלטון המקומי

אנו מציעים מגוון מסלולים שיכניסו אתכם לעשייה משמעותית בשלטון המקומי, בתחומי המנהל, החינוך והתכנון העירוני. זאת בנוסף לתואר ראשון או שני והזדמנות להוביל פרוייקטים משמעותיים מהיום הראשון בעבודה!

פרטים
על התוכניות

מדי שנה מגויסים לכל אחד ממסלולי התוכנית כ-25 צוערים וצוערות, ברובם בני ובנות הפריפריה, בעלי נתוני קבלה לפקולטות ולחוגים במוסדות האקדמיים הרלוונטיים. סטודנטים אשר מתקבלים לתוכנית נהנים ממלגת לימודים מלאה, מלגת קיום חודשית, תכנית הכשרה איכותית והשמה בסיום תהליך ההכשרה. תכנית ההכשרה אורכת כשלוש שנים בתואר הראשון או שנתיים בתואר השני, במהלכן הצוערים לומדים תואר אקדמי ובמקביל משתתפים בתכנית הכשרה הכוללת: למידת נושאים מקצועיים, סדנאות העשרה, מפגשים עם דמויות מפתח בשלטון המקומי והציבורי בישראל, סמינרים, סמינר לימודי בחו”ל והתנסות מעשית בעבודה ברשויות מקומיות. בתום תקופת ההכשרה מחויבים הבוגרים והבוגרות לעבודה במשרות מפתח ברשויות מקומיות נבחרות בפריפריה למשך ארבע שנים.

ברוכים הבאים
לתוכניות הצוערים לשלטון המקומי

אנו מציעים מגוון מסלולים שיכניסו אתכם לעשייה משמעותית בשלטון המקומי, בתחומי המנהל, החינוך והתכנון העירוני. זאת בנוסף לתואר ראשון או שני והזדמנות להוביל פרוייקטים משמעותיים מהיום הראשון בעבודה!

     
     

פרטים על התוכניות

מדי שנה מגויסים לכל אחד ממסלולי התוכנית כ-25 צוערים וצוערות, ברובם בני ובנות הפריפריה, בעלי נתוני קבלה לפקולטות ולחוגים במוסדות האקדמיים הרלוונטיים.
סטודנטים אשר מתקבלים לתוכנית נהנים ממלגת לימודים מלאה, מלגת קיום חודשית, תכנית הכשרה איכותית והשמה בסיום תהליך ההכשרה.

תכנית ההכשרה אורכת כשלוש שנים בתואר הראשון או שנתיים בתואר השני, במהלכן הצוערים לומדים תואר אקדמי ובמקביל משתתפים בתכנית הכשרה הכוללת: למידת נושאים מקצועיים, סדנאות העשרה, מפגשים עם דמויות מפתח בשלטון המקומי והציבורי בישראל, סמינרים, סמינר לימודי בחו”ל והתנסות מעשית בעבודה ברשויות מקומיות. בתום תקופת ההכשרה מחויבים הבוגרים והבוגרות לעבודה במשרות מפתח ברשויות מקומיות נבחרות בפריפריה למשך ארבע שנים.

האני מאמין שלנו

התוכנית פועלת במסגרת יישום החלטת ממשלה “עתודות לישראל”- תוכנית אסטרטגית לבניית עתודות הון אנושי למגזר משרתי הציבור בישראל. אשר שמה לה למטרה את פיתוח ההון האנושי והעתודות למנהיגי העתיד של המגזר הציבורי מתוך הבנה כי רק מנהיגים מחוללי שינוי, בעלי תרבות של שיתופי פעולה, ראיה ממלכתית וחשיבה לטווח ארוך יובילו את מדינת ישראל להתמודד עם אתגרי הליבה הניצבים לפתחה של המדינה. תכנית הצוערים לשלטון מקומי הינה תכנית ייחודית הפועלת בשיתוף פעולה בין עמותת שותפויות אדמונד דה רוטשילד, עמותת ידידי עתידים, משרד החינוך, משרד הפנים, האוצר, אגף בכיר עתודות לישראל- משרד רה”מ, המרכז לשלטון מקומי, מרכז המועצות האזוריות ומפעל הפיס, אשר זיהו צורך בטיוב ההון האנושי ברשויות המקומיות בדגש על הפריפריה.

Accessibility